Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Apache Hadoop Kullanarak Döküman Yönetim Sistemi Geliştirme
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Atakan TAŞSÜMER
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniveristesi
Ülke: Turkey
E-Posta: atakan55__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Cumali YAŞAR
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: cyasar__at__comu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Apache, Hadoop, Döküman, Evrak
Özet:Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli’ ne göre geliştirilecek yazılımlar için büyük ölçekli dokümanların saklanması ve sorgulanması için dosya yönetici gerekmektedir. Açık kaynak olarak geliştirilen ve bir çok firma tarafından uygulamaya konulan Apache Hadoop yazılımı doküman barındıran bilgisayarların kümelemesi, dağıtık sistemlerin kullanılması ve yönetilmesi açısından çok önem kazandırmaktadır. Bu çalışmada böyle bir doküman yönetim sistemin kurulması, yönetilmesi, çalıştırılması ve örnek bir uygulamanın sunulması yapılacaktır.
Konu(lar):Üniversite Bilişim Sistemleri, Veri Madenciliği, Yüksek Başarım Bilişimi
Dosya:14.doc