Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Programlama Dilleri Öğretimine Bir Model Önerisi: Robot Programlama
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Halil Ersoy
Kurum: Başkent Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: hersoy__at__baskent.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Orçun Madran
Kurum: Başkent Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: omadran__at__baskent.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Yasemin Gülbahar Güven
Kurum: Başkent Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: gulbahar__at__baskent.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Robot programlama, programlama becerisi, programlama dilleri öğretimi
Özet:Bilgisayar programlama, farklı becerilerin aynı anda kullanılmasını gerektiren bir problem çözme ve üretim sürecidir. Bu becerileri kazandırmak için gerekli programlama eğitimi ve öğretimi farklı kurum ve kademelerde kimi zaman zorunlu dersler olarak, kimi zaman da isteğe bağlı kurslar şeklinde verilmektedir. Eğitimlerde başarıyı etkileyen olası faktörler arasında öğrencilerin programlamaya karşı tutumu, bilgisayar (yada bilişim teknolojileri) okuryazarlığı konusunda ön yeterlikleri ve seçilen dil ile amaçlanan becerilerin uyumu sayılabilir. Bu faktörlerin biri ya da bir kaçı öğrencilerin programlama konusundaki başarılarını etkilediği gibi, bu becerilerin farklı alanlarda kullanılmasını da engellemektedir. Örneğin kullanılan dilden bağımsız olarak programlama becerisi, mantıksal düşünme ve algoritma oluşturma gibi bir çok alanda problem çözmeye yönelik becerileri ve hatta analitik düşünme becerisini de kazandırabilir. Bu çalışmada, programlama becerisi kazandırmak, bir programlama dilinin öğrenimini kolaylaştırmak, motivasyonu yükseltmek ve başarıyı arttırmak için öğretim sürecinde robot programlama tekniklerini kullanan bir model önerilmektedir. Robot programlama dünyada ve son yıllarda Türkiye’de de farklı amaçlarla yapılmaktadır. Robot programlama etkinlikleri, programlama sürecini daha ilgi çekici hale getirmekte, yapılan öğretim etkinliklerinin öğrenciler tarafından daha anlamlı algılanmasını sağlamakta, rekabet ve takım çalışması gibi yeni öğrenme kuramlarına dayanan yöntemlerin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda bir çok öğrenci için erişimi kolaylaşan ve ucuzlayan robotların programlama alanında gerekli becerilerin kazanılmasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim, Yazılım Geliştirme Ortamları, Eğitim Teknolojileri, Temel Bilişim Eğitimi
Dosya:145.doc