Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:E-Öğrenmenin Geleneksel Sınıflara Entegrasyonu
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Ahmet Başal
Kurum: Kırıkkale Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: ahmetbasal__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:E-Öğrenmenin Geleneksel Sınıflara Entegrasyonu
Özet:E-öğrenmenin sınıf içindeki geleneksel öğrenme ile kıyaslanması literatürde oldukça fazla sayıda araştırmaya konu olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bu araştırmalar bu iki öğretim modelinin birbirlerine karşı kuvvetli ve zayıf yönlerini gösteren bulgular sunmaktadır. Elektronik ağ teknolojisi ile öğrenim amaçlı her türlü materyalin dağıtılması, idare edilmesi, seçilmesi, tasarlanması, kullanılması veya bunlar üstünden iletişime girilmesine e-öğrenme denir. E-öğrenmenin literatürde; internet erişiminin olduğu her yerden eğitimlere ulaşabilme, öğrencilerin kendi öğrenme hızında, istediği zaman ve istediği kadar öğrenme, bilgiye tekrar tekrar ulaşabilme, eğitmenlere e-posta ve forum benzeri ortamlarda sürekli ulaşabilme gibi avantajlara sahip olduğu sıralanmaktadır. Bu avantajların pek çoğundan geleneksel sınıflardaki öğrenciler yoksun kalmaktadır. Geleneksel öğrenme e-öğrenme ile kıyaslandığında, şu an için ülkemizde ve keza dünyada baskın durumdadır. Dolayısıyla geleneksel sınıflarda eğitim gören öğrencilerin, e-öğrenmenin sağladığı avantajlardan yarandırılması, öğrenmenin daha etkili hale getirilmesi ve zenginleştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Geleneksel sınıflarda gerçekleştirilen öğrenmeler genellikle öğretmenin öğrencilerine bilgi aktarması şeklinde olmaktadır. Bu aktarımı zenginleştirmek ve sınıf içinde gerçekleşen öğrenmelerin etkililiği artırmak için e-öğrenmenin sunduğu avantajlardan yararlanmak önemlidir. Öğretmenin bilgiyi doğrudan aktardığı geleneksel, yüz-yüze sınıf öğrenmesine göre, öğrenci merkezli bir seçenek olan e-öğrenme, sınıf içi öğrenmelere katkıda bulunacak bir imkana sahiptir. Bu çalışmada e-öğrenme , geleneksel sınıflardaki öğrenme kıyaslanıp her birinin sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar sıralanacak ve e-öğrenmenin ve e-öğrenmede kullanılan animasyon, sunum, video, forum, anlık mesajlaşma, sanal sınıf gibi uygulamaların geleneksel sınıflara entegrasyonun nasıl yapılabileceği ilgili literatürden yararlanarak ele alınacaktır.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya:146.doc