Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET KULLANMA ALIŞKANLIĞI VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI EĞİLİMİ (MALATYA UYGULAMASI)
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Vehbi Bayhan
Kurum: İnönü Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: vbayhan__at__inonu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET KULLANMA ALIŞKANLIĞI VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI EĞİLİMİ (MALATYA UYGULAMASI)
Özet:Bilişim toplumu ve küreselleşmenin temel ikonu olan İnternet, özellikle ergen ve gençlerin hayatında vazgeçilmez bir araçtır. İnternet, bir yandan anında ve dünyanın her yerinden bilişime ulaşma olanağı verirken, bir yandan da bağımlılık yaratabilmektedir. İnternetin hayat alanlarındaki etkisi bağlamında gelişen “İnternet Bağımlılığı”, Psikiyatride tanımlanan yeni bağımlılık türlerinden birisidir. İnternet bağımlılığı, her yaşta görülebilmesine karşın, en büyük risk grubu 12-18 yaş arası gençlerdir. Lise öğrencilerinin internet alışkanlıkları ve internet bağımlılığı eğilimini belirlemek için Malatya merkez ilçedeki liselerdeki öğrencilerden 1800 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, ergen ve gençlik döneminde olan lise gençlerinin internet kullanma alışkanlık kodlarının sosyolojik değişkenlerini verecektir.
Konu(lar):İnternet ve Sosyal Bilimler