Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı Mezunları Hakkında Betimsel Bir Çalışma
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Taner Arabacıoğlu
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey
E-Posta: tarabacioglu__at__adu.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Özel Sebetçi
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey
E-Posta: osebetci__at__adu.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Erkan Güler
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey
E-Posta: eguler__at__adu.edu.tr

Yazar #4
Ad Soyad: Taner Karataş
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey
E-Posta: tkaratas__at__adu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı, Mezun Öğrenciler.
Özet:Bir eğitim kurumunun amaçlarını ne derece gerçekleştirdiğini değerlendirmenin bir yolu da mezunlara uygulanan anketlerdir. Mezunların yetiştirilme amaçlarına ne derecede uygun istihdam edildikleri ve çalışma koşullarının belirlenmesi önemlidir. Bu amaç doğrultusunda Aydın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programından 2002-2010 yılları arasında mezun olan 533 öğrenciden 113’ne ulaşılarak uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından oluşturulmuş anket formundan elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 16 paket programı kullanılmış olup, yüzde ve frekans kullanılmıştır.
Konu(lar):Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Dosya:154.doc