Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Yazılım Yönetim Aşamalarında ve Tasarım Süreci Aşamaları Arasında İzlenebilirlik Oluşturarak Doğrulama ve Geçerlemenin Sağlanması
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Muaz Salih Kurnaz
Kurum: TÜBİTAK BİLGEM BTE
Ülke: Turkey
E-Posta: salih.kurnaz__at__bte.tubitak.gov.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Selen Tekin
Kurum: TÜBİTAK BİLGEM BTE
Ülke: Turkey
E-Posta: selen.tekin__at__bte.tubitak.gov.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Mehmet Özbek
Kurum: TÜBİTAK BİLGEM BTE
Ülke: Turkey
E-Posta: mehmet.ozbek__at__bte.tubitak.gov.tr

Anahtar Kelimeler:Tasarım, Kodlama ve Test İzlenebilirliği, Yazılım Yönetim Planı
Özet:Yazılım geliştirme modellerinden "waterfall" yaklaşımı baz alan projelerde analiz, ister, tasarım ve kodlama süreçleri arasından herhangi bir süreçte sorun çıktığı zaman bir önceki sürece geri dönülmektedir. Ancak ilk aşamada atlanılan sorun ya da sorunların son aşamada fark edilip adım adım kontrol sürecinden geçirilmesi hem daha çok vakit almakta hem de sorun maliyetini artırmaktadır. Bu sorunu her aşamanın diğer aşamayla bağlantılı olan kısımlarını net ortaya koyarak çözmek mümkündür bu da ancak iyi bir izlenebilirlik olmasıyla mümkündür. Bunun için her aşamada ayrı izlenebilirlik kurulmasıyla sorunların sadece test aşamasında değil her aşamada incelenip belirlenmesi amaçlanmıştır. İzlenebilirliği sağlarken yazılım plan aşamasında kişi değişim ile kaybedilecek zamanı minimuma indirirken proje maliyet ve iş gücü kaybını azaltma hedeflenmiş, plandaki zamanlamayı ortak yapmanın yararlarından bahsedilmiştir.
Konu(lar):Yazılım Mühendisliği
Dosya:155.doc