Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Bilgi Teknolojileri Stratejik Planın Tanımlanması, Kurum Hedefleriyle Uyumu ve Kontrolü
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Ender ŞAHİNASLAN
Kurum: BANK ASYA
Ülke: Turkey
E-Posta: ender.sahinaslan__at__bankasya.com.tr

Anahtar Kelimeler:Bilgi Teknolojileri Stratejik Plan, Taktik Plan, COBIT, BT Yönetişimi
Özet:Özet: Günümüzde bilgi teknolojileri(BT) hayatımızın her alanına daha fazla girmekte, diğer taraftan kurumlar teknolojinin getirdiği bu kolaylıkları kullanarak ya da üreterek kurumsal varlığını sağlamlaştırmak peşinde koşturmaktadır. Kurumun belirlediği hedeflere ulaşması için bilgi teknolojileri hedefleriyle kurum hedeflerinin aynı hedefi sağlamaya yönelik olması gerekir. Artık günümüzde bir kurumun pazarlama, destek ve büyümeye gibi hedeflere ulaşabilmesi bilgi teknolojilerinin katkısı olmadan güçleşmekte, aynı hedefleri gerçekleştirme rotası olmadan başarabilmek mümkün değildir. Bunun için kurum hedeflerine uygun stratejik ve taktik BT planlarının geliştirilmesi, uygulanması, uyumun kontrol edilerek planların sürekli geliştirilmesi gerekir. Bu çalışmada stratejik ve taktiksel BT planlarının geliştirilmesinin önemi, tanımlanması, uyum ve kontrolüne ilişkin COBIT çerçevesinde bilgilendirme yapılacaktır. Anahtar Sözcükler: Bilgi Teknolojileri Stratejik Plan, Taktik Plan, COBIT, BT Yönetişimi
Konu(lar):Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme, Üniversite Bilişim Sistemleri, E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri, Araştırma, İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar