Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Enformasyonel İş Gücü İçin Yeni Bir Öğrenme Yaklaşımı: Bağlantıcılık
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Murat Ertan Doğan
Kurum: Çukurova Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: mertandogan__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:Endüstri Sonrası Toplum, Ensormasyonel Toplum, Ağ toplumu, Bağlantıcılık
Özet:Bilgi - iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişim ve gelişimler, değişimlerin meydana geldiği toplumları da dönüştürerek, yeni toplumsal yapıların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Özellikle 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin yakınsamasıyla beraber toplum içinde bireylerin iletişim kurma ve enformasyonu edinme biçimlerinin şekli ve niteliği değişmiştir. Enformasyon çağının iş gücü, enformasyonu manipüle edebilmek için gerekli nitelikleri sürekli bir gelişim içerisinde edinmek zorundadır. Bu gelişimi sağlayabilenin yolu ise çağın gereklerine uygun bir eğitim anlayışını benimsemekten geçmektedir. Bu çalışma kapsamında, enformasyonel toplum yapısı içerisinde yer alan bireyin kişisel gelişimini sağlamak için en uygun yöntem olan Bağlantıcılık yaklaşımı ve toplumsal yapı arasındaki ilişki incelenecektir.
Konu(lar):Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu, E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim, Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
Dosya:159.doc