Akademik Bilisim 2011 – Inönü Üniversitesi

 

Başlık

Kampüslerde Uygulanan Yeni Biyometrik Sistemler

Yazarlar

Yazar 1
Muammer Akçay
Dumlupınar Üniversitesi
Kütahya
makcay_AT_dpu.edu.tr

Yazar 2
H.Hakan Çetinkaya
Başkent Üniversitesi
Ankara
hcetinkaya_AT_baskent.edu.tr

Anahtar Kelimeler

Biyometrik Tanıma Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Parmak İzi Tanımlama, Akıllı Kimlik Kart Sistemleri

Özet

Biyometrik sistemler, bireylerin fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimliklerini belirlemek için geliştirilmiş sistemlerdir. Bu sistemler günümüzde girişleri kontrol etmede ve girilen verileri onaylamada havaalanlarında, fabrikalarda, yüksek güvenlik gerektiren binalarda kullanılmaktadır. Hemen her yerde uygulamasını gördüğümüz biyometrik sistemler kampüslerde güvenlik, kitap ödünç alımlarında, yemek, fotokopi gibi ödemelerde. vb amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan araştırmada; dünyada kampüslerde uygulanan biyometrik sistemler hakkında bilgiler verilmiştir.

Konular:

• Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri

Dosya

160.doc (383KB)