Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Bir Eğitsel Oyun Tasarımı Modelinin Alanyazına Dayalı Olarak Geliştirilmesi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Ergün Akgün
Kurum: Uşak Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Uşak
Ülke: Turkey
E-Posta: ea.ergunakgun__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Pınar Nuhoğlu
Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü , Ankara
Ülke: Turkey
E-Posta: pnuhoglu__at__ankara.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Hakan Tüzün
Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü , Ankara
Ülke: Turkey
E-Posta: htuzun__at__hacettepe.edu.tr

Yazar #4
Ad Soyad: Galip Kaya
Kurum: HAVELSAN A.Ş. , Bilgisayar Müh., Ankara
Ülke: Turkey
E-Posta: galipk__at__hacettepe.edu.tr

Yazar #5
Ad Soyad: Murat Çınar
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı, Bilgisayar Öğretmeni, Adana
Ülke: Turkey
E-Posta: muratcinaradana__at__hotmail.com

Anahtar Kelimeler:Eğitsel Bilgisayar Oyunları, Eğitsel Bilgisayar Oyunu Tasarımı, Oyun Tasarımı
Özet:Eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde araştırmaların oyun ortamlarında öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve oyunun oyuncu üzerindeki etkilerini inceler nitelikte olduğu görülmüştür. Eğitsel öğrenme ortamı ve oyun kavramlarını birleştiren eğitsel bilgisayar oyunları yapısı itibariyle her ne kadar diğer eğitsel ortamların tasarım süreciyle benzerlik gösterse de oyun ortamında etkili öğrenmenin gerçekleşebilmesi için farklı noktalarda yoğunlaşılması gerekmekte; bu bağlamda eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik geliştirilmiş tasarım modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma kapsamında eğitsel bilgisayar oyunları tasarım sürecine yönelik olarak yapılan alanyazın taramasında varolan tasarım modelleri analiz edilmiş, belirlenen etkili oyun tasarımı bileşenleri doğrultusunda alanyazına dayalı olarak bir eğitsel oyun tasarımı modeli önerilmiştir. Döngülerin omurgasını oluşturduğu model, tasarım aşamalarını süreç bazında incelemektedir.
Konu(lar):Yazılım Mühendisliği, Eğitim Teknolojileri
Dosya:161.doc