Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Pasif Optik Ağlar ve WDM-PON Gelişimi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Merve Yıldız
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: merve.yldz1__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Özgür Can Turna
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: ozcantur__at__istanbul.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Muhammed Ali Aydın
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: aydinali__at__istanbul.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Pasif Optik Erişim Ağı, PON, WDM-PON, Dinamik Bantgenişliği Tahsisatı Algoritmaları
Özet:Bu makalede pasif optik erişim ağlarının yapısı ve pasif optik erişim ağları için geliştirilmiş standartlar ele alınmıştır. Pasif optik erişim ağlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalara değinilmiş ve Dalgaboyu Bölmeli Çoklamalı Pasif Optik Ağ (Wavelength Division Multiplex – Passive Optical Networks “WDM-PON”) hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca WDM-PON için geliştirilmiş olan Dinamik Bantgenişliği Tahsisatı (Dynamic Bandwidth Allocation “DBA”) algoritmaları kısaca açıklanarak, sistemin geleceği hakkındaki düşüncelere yer verilmiştir.
Konu(lar):Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Dosya:162.doc