Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yöntemi Moodle İle Sınav Planı ve Yönetimi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Devkan Kaleci
Kurum: İnönü Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: devkan__at__inonu.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Serkan Akıncı
Kurum: İnönü Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: srakinci__at__inonu.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Uğur Başboğaoğlu
Kurum: İnönü Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: ubasboga__at__inonu.edu.tr

Yazar #4
Ad Soyad: Metin Kapıdere
Kurum: İnönü Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: mkapidere__at__inonu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Moodle, Açık Kaynak Kod, Eğitim Yönetim Sistemleri, Uzaktan Eğitim
Özet:Dünyada artan nüfus oranı ile kıt hale gelen kaynaklardan biri olan eğitim arzı devletler bütçesinde önemli bir orana sahiptir. Gerek öğretim kadrosunun temini gerekse parasal kaynakların kullanımı kronik sorunlar oluşturmakta ve diğer sarmal sorunların da etkisi ile her ülke için geçerli olmak üzere ideal değerlere ulaşım daima bir başka zamana ötelenmektedir. Eğitimin içeriğini planlanan dersler, derslerin içeriğini de ilgili yaşantılar oluşturmaktadır. Öğrenciye kazandırılan bu yaşantıların yine öğrencide kalan ve öğrencinin kullanabileceği nitelikteki izlerin objektif araçlar ile ölçülmesi de çok büyük önem taşımaktadır. Ders ile ilişkili olarak eğitim programlarının geliştirilmesi kadar kazandırılan içeriğin ölçme ve değerlendirme ilkeleri doğrultusunda derecesinin objektif olarak saptanması eğitsel açıdan çok büyük bir öneme sahiptir. Ancak kalabalık gruplarda uygulanan test ile değerlendirme yöntemi gerek hazırlık, gerek uygulama aşamalarında güvenlik faktörünün de zarara uğrayabildiği öğeler olma olasılığını da yanında taşımaktadır. Günümüzde web tabanlı eğitimde yaygın olarak kullanılan öğrenme yönetim sistemleri (LMS- Learning Management Systems) e-öğrenmeye paralel olarak hızlı bir gelişim içerisindedir. Açık kaynak kodlu bir öğrenme yönetim sistemi olan Moodle bu gelişimin ilk sıralarında yer almaktadır. Moodle sistemi, sınıf ortamında öğrenci ile eğitici arasında olası iletişim şekillerini web arayüzü ile üst düzeyde destekleyen bir öğrenme yönetim sistemidir. Alanında kolay kullanımı, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir sistem olması ile eğitim sektöründe tercih edilen bir sistem haline gelmiştir. Bu çalışmada, Moodle’da soruların oluşturulması ve düzenlenmesi, sınav yönetimi ve sınav bitiminde sınav sonuçları ile ilgili istatistikler sunulmuştur.
Konu(lar):Açık Kaynak Ders Araçları