Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Farklı Düzeylerde Harmanlanmış Öğrenme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisinin İncelenmesi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: M. Kemal KARAMAN
Kurum: Uşak Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: m.kemalkaraman__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Murat EKİCİ
Kurum: Uşak Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: murat.ekici__at__usak.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Harmanlanmış Öğrenme, Karma Öğrenme, Harmanlanmış Öğrenme Düzeyleri, Geleneksel Öğrenme, Uzaktan Öğrenme, Akademik Başarı, Bilgisayar Destekli Öğrenme
Özet:Son dönemde internet teknolojilerinin gelişmesi, iletişim ve etkileşim olanaklarını arttırarak uzaktan eğitim faaliyetlerinin de çeşitlilik göstermesine neden olmuştur. Özellikle web tabanlı uzaktan eğitim giderek artan bir potansiyel ile fiziksel, zamansal ve mekânsal kısıtı bulunan bireylere çıkış yolu olmuştur. Zaman içinde çevrimiçi uzaktan öğrenmenin etkililik, etkileşim, iletişim, motivasyon gibi pek çok boyutu hakkında araştırmalar yapılmıştır ve yapılan çalışmalar eğitim ortamlarında teknoloji kullanımının tek başına bütün öğrenen ihtiyaçlarına cevap veremediğini göstermiştir. Bu durum öğretim sürecinde bilgisayar tabanlı teknolojilerin kullanımında yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yapılandırmacı eğitim anlayışı ile birlikte öğrenci merkezli öğretime doğru gerçekleşen yönelim son yıllarda geleneksel sınıfta yüz yüze öğrenme ile web destekli öğrenmeyi aynı çatı altında buluşturan Harmanlanmış Öğrenme -Blended Learning- yaklaşımını araştırma konusu haline getirmiştir. Bileşenlerinin avantajlarını kullanarak öğretimin etkililiğini arttırmayı hedefleyen bu modelde harmanlanmanın tasarlanması ve etkinliklerin planlanması büyük önem taşımaktadır. Uygun şekilde tasarlanan öğretim, web tabanlı ve geleneksel öğrenmeye göre daha kalıcı öğrenmeler sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında harmanlama kavramı açıklanmaya çalışılmış ve farklı düzeyde harmanlanmış öğrenme etkinliklerinin öğrenci başarısına etkisi incelenmiştir.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya:165.doc