Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:WikiLeaks ile Belirginleşen Eğitim Komplosu
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Ahmet Çebi
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: cebia__at__omu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:WikiLeaks, Komplo Kuramları, Eğitim Komplosu
Özet:Günümüz sanatı, "sanat komplosu" kavramını üreten Jean Baudrillard'a göre, kariyer fırsatları, karlı yatırımlar, yüceltilen tüketim nesneleri sunması nedeniyle, komploya dönüşmüştür. Sunulan tüketim nesnelerini sanat alanında olduğu ölçüde yüceltemese de tüketici kitlesine kariyer fırsatları ile karlı yatırımların kapılarını ardına değin aralayan günümüz eğitiminden, Baudrillard'ın üretttiği kavramı çıkış noktası yapıp acaba "eğitim komplosu" diye söz edemez miyiz? Bu soruya, "WikiLeaks'ten sonra" verilecek yanıt, "WikiLeaks'ten önce" verilmiş yanıtlardan daha belirgin özellikler taşıyacaktır. WikiLeaks ve Julian Assange karşısında takınılan tutumlar, tüm dünyanın eğitimliler kitlesinin çeşitli kümelere ayrılabileceğini gösterdi. Bu kümeleri, (1) komplo kuramlarının olabildiğince uzağında durmaya çalışıp başka bir dünya tasarımının olanaksız olmadığına kanıt arayan eğitimliler, (2) komplo kuramı üreten eğitimliler, (3) üretilen komplo kuramlarını taşıyıp yayan eğitimliler, (4) komplo kuramlarını bile algılayamayacak ölçüde duyarsızlaşan uydumcu eğitimliler olmak üzere dört ulamda toplayabiliriz. Bu çalışma, Samsun'da düz lise öğrencisi eğitimliler ile üniversite sınıf öğretmenliği öğrencisi eğitimlilerin bu dört ulama dağılımlarını saptamakla sınırlandırılmıştır.
Konu(lar):Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık, Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları, E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya:168.doc