Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Bilişim Enstitüleri ve Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Müjgan Şan
Kurum: Devlet Planlama Teşkilatı
Ülke: Turkey
E-Posta: msan__at__dpt.gov.tr

Anahtar Kelimeler:Bilişim Enstitüleri, Ulusal Bilişim Girişimleri, Bilişim Projeleri Finansman Araçları
Özet:Üniversitelerin Bilişim Enstitüleri içinde yaşadığımız yüzyılın başat birimleridir. Ülkemiz açısından hem kalkınma ve ekonomik büyüme bağlamında hem de yerel ve ulusal boyutta tetikleyici birimlerdir. Belki de kalkınmanın ve büyümenin motoru denecek birimlerdir. Bu bildiride bilişim enstitüleri ile DPT çalışmaları arasında bağlantı noktalarını resmetmek amacıyla bilişim enstitülerinin çok kısa bir görünümüne yer verilecek, bilişim ile ilgili ulusal boyuttaki girişimler ele alınacak ve proje finansman araçları hakkında kısa bir bilgi verilecektir.
Konu(lar):Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu, Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları, Kurumsal İnternet Politikaları, İnternet Yönetişimi ve STK'lar, Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri, Araştırma, İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar, Temel Bilişim Eğitimi