Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Türkiye’deki e-Devlet Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Fatma Kübra Çelen
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: k.celenn__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Aygül Çelik
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: celik.aygul__at__gmail.com

Yazar #3
Ad Soyad: Süleyman Sadi Seferoğlu
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: sadi.seferoglu__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:e-Devlet, Türkiye’de e-Devlet uygulamaları
Özet:Bilişim teknolojileri artık günlük yaşamın birçok alanında etkisini belirgin bir şekilde göstermektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında birçok gelişmiş ülkedeki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de birçok kamu kurumunda bilgi işlem merkezleri ve internet siteleri oluşturulmuş ve bilginin işlenmesi ve depolanması süreçlerinde bilgisayar ortamları kullanılmaya başlanmıştır. AB’nin bilgi toplumu olma yolunda belirlediği hedeflere uygun olarak, 2003 yılında e-dönüşüm Türkiye Projesi başlatılmış ve bu çerçevede birçok kamu hizmetinin elektronik ortamda sunumu öngörülmüştür. Bu bağlamda, kamu internet sitelerinin devlet ile vatandaş arasındaki dolaysız iletişim ve etkileşimini sağlayan pencereler olarak önemi artmıştır. e-Devlet uygulamalarına geçiş sürecinin uzun olması, teknik altyapının kurulmasının yüksek maliyetli olması gibi sebeplerden dolayı bu uygulamaların başarısız olma olasılığı da bulunmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki bilgisayar okuryazarlığı düzeyinin düşük olması, yeni teknolojilere ayak uydurmadaki sıkıntılar, hantal devlet yapısına alışık olan çalışanların yeni yapıya uyum sağlamada göstereceği güçlükler gibi durumlar e-Devlet olma sürecinde aşılması gereken sıkıntılar olarak kendisini göstermektedir. Bu çalışmada e-Devlet kavramının ne olduğu, Türkiye’de e-Devlet hizmetlerinin kullanımı ve e-Devletin uygulanmasındaki engeller üzerinde durularak Türkiye’deki e-Devlet modeli değerlendirilmiştir.
Konu(lar):Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye, E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Dosya:170.doc