Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Çevrimiçi Toplantı ve Ders Sunum Ortamı Olarak BigBlueButton
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: İrfan SÜRAL
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: isural__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:Video konferans, çevrimiçi toplantı, ders sunum aracı, BigBlueButton, Açık kaynak kod.
Özet:Eğitim, toplumların gelişimini etkileyen çalışanların kariyer rotalarını belirlemekte etkin bir rol alan önemli bir bileşendir. Günümüzde bireyin eğitimi üniversite ya da lisansüstü düzeyde sona ermemekte yaşam boyu devam etmektedir. Yaşam boyu eğitimin önündeki engellerden biri de zaman ve mekândır. Video konferans, bu engelleri ortadan kaldırarak yaşam boyu eğitimin çok daha yaygın bir şekilde gerçekleşmesine imkân tanımaktadır. Web teknolojilerinin gelişmesi ile beraber web tabanlı çevrimiçi toplantı ve ders sunum araçları da yaygınlaşmıştır. Özellikle açık kaynak kodlu projeler olarak başlatılan bu çözümlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada açık kaynak kodlu çevrimiçi toplantı ve ders sunum ortamı olarak BigBlueButton hakkında bilgi verilecektir. Çalışmada literatür taraması yönteminden ve yazarın BigBlueButton deneyimlerinden faydalanılmıştır. Bu bağlamda BigBlueButton’un gelişim süreci, kurulumu ve kullanımı üzerinde durulacaktır.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim, Açık Kaynak Ders Araçları, Eğitim Teknolojileri
Dosya:171.doc