Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Çocukların İnternet Kullanımları ve Onları Bekleyen Çevrim-İçi Riskler
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Fatma Kübra Çelen
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: k.celenn__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Aygül Çelik
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: celik.aygul__at__gmail.com

Yazar #3
Ad Soyad: Süleyman Sadi Seferoğlu
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: sadi.seferoglu__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:Güvenli internet, çevrim-içi riskler, çevrim-içi güvenlik, çocuk güvenliği, bilinçlendirme çalışmaları
Özet:Bu çalışmada çocukların ve gençlerin internet ve bilgisayar teknolojilerini hangi amaçlarla, nasıl kullandıkları ve bu teknolojileri kullanırken karşılaşabilecekleri riskli durumlar ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Konu ile ilgili çeşitli çalışmalarla birlikte Avrupa Çevrim-içi Çocuklar Araştırma Projesi Türkiye bulguları incelenmiştir. Çalışmada Türkiye’de çocukların ve gençlerin internette karşılaştıkları riskli durumlar, ebeveynlerin olaya bakış açıları, istenmeyen durumları engellemek için alınabilecek önlemler üzerinde durulmuştur. Çevrim-içi erişim ve kullanım olanaklarının artması çevrim-içi risklerin de artmasına yol açmıştır. Ancak, yaşanan olumsuzluklara rağmen, riskleri azaltmak için çeşitli stratejiler ve yöntemler uygulanırken çocukların çevrim-içi fırsatları azaltılmamalı, onların belli düzeydeki risklerle mücadele edebilmeyi öğrenme olanakları sınırlandırılmamalıdır. Öte yandan ayrıca, çocukların ve gençlerin çevrim-içi etkinliklerden olumsuz etkilenmesini önlemek için gerekli düzenlemelerin yanı sıra bilinçlendirme çalışmaları da yürütülmelidir.
Konu(lar):İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
Dosya:172.doc