Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Uzaktan Eğitimde Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının, Uzaktan Eğitimde Etkileşim ve İletişim Üzerine Görüşleri
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Erdi Okan YILMAZ
Kurum: Uşak Üniversitesi, Uzaktan Eğitim MYO
Ülke: Turkey
E-Posta: erdi.yilmaz__at__usak.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Seydi AKTUĞ
Kurum: Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Ülke: Turkey
E-Posta: seydi.aktug__at__usak.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Uzaktan Eğitim, Etkileşim ve İletişim
Özet:Hayatımızın pek çok alanı gibi uzaktan eğitim de teknolojideki gelişmelerden etkilenmektedir. Özellikle internet tabanlı teknolojilerin gelişimi ve dünya genelinde internet kullanımındaki artış uzaktan eğitimin günümüzde en yaygın kullanım şekli olan web tabanlı uzaktan eğitime yönelimin artmasına neden olmuştur. Dünya genelinde artan eğitim ihtiyacının karşılanmasında her ne kadar uzaktan eğitim bir çözüm olarak görülse de geleneksel eğitimden, uzaktan eğitime geçiş boyutunda, öğrenciyle eğitimcinin yüz yüze etkileşimi, gerçek bir ortamdan sanal bir ortama geçiş yapmakta, ancak bu durum da çeşitli etkileşim ve iletişim sorunlarını beraberinde getirmektedir. Güncel araştırmalar incelendiğinde internete dayalı uzaktan eğitim sistemleri, gerek doğrudan yüz yüze etkileşimin kısıtlı olması, gerekse teknolojik sınırlılıklar nedenleriyle çeşitli etkileşim ve iletişim zorlukları yaşanmakta olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada öğretim elemanlarının gözünden uzaktan eğitimde etkileşim ve iletişim durumunun ele alınıp, değerlendirilmesi, öğretim elemanlarının web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinde etkileşimi ve iletişimi arttırarak nasıl en verimli şekilde kullanılabilecekleri üzerine öneriler sunulacaktır.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya:173.doc