Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Kavramsal Radyolara Özgü Telsiz Duyarga Ağlarının Genetik Algoritma İle Yayılması
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Turgay Pamuklu
Kurum: Boğaziçi Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: pamuklu__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:Telsiz Duyarga Ağları, Kavramsal Radyo, Kalıtımsal Algoritmalar, Yayılma.
Özet:Duyarga düğümlerinin yayılması telsiz duyarga ağlarında (TDA) önemli bir araştırma alanıdır. Bu bildiride kavramsal radyolara özgü TDA’ların yayılmasının kalıtımsal algoritmalar ile eniyileştirildiği bir çalışma anlatılmıştır. Kısıtlamalarımız sinyal kaçırma ve yanlış alarm olasılıkları olarak seçilmiştir. Bu değerler kavramsal radyo uygulamalarında belli bir eşiğin altında olmak zorundadır. Hedefimiz bu eşiğin altında en düşük maliyette duyarga düğümü yayılımı sağlamaktır. Ayrıca tasarımımıza kooperatif karar verme yapısı da eklenerek daha iyi sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Benzetim sonuçlarına baktığımızda tasarladığımız algoritmanın aynı kavramsal radyo kısıtları için kaba kuvvet ve tek biçimli yayılmalara göre daha iyi sonuçlar elde ettiği görülmektedir.
Konu(lar):Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Dosya:175.pdf