Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:3B CBS Kapsamında Çok katlı ve Büyük Yapılar İçin 3B Tampon Analizi Uygulaması
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: İsmail Rakıp Karaş
Kurum: Karabük Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: irkaras__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Erdener Yeşil Yeşil
Kurum: Karabük Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: erdeneryesil__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:CBS, 3B CBS, İnşaat Bilişimi, 3B Tampon Analizi
Özet:Bir CBS’den beklenen tüm fonksiyonları, 3B dünyadaki gerçek objelere yönelik olarak gerçekleştirebilecek düzeydeki sistemler, 3B CBS olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü boyutları nedeniyle, binalar, maden, tünel ve katlı kavşaklar gibi mekanlar 3B CBS'ye konu olan bazı alanlardır. Özellikle de inşaat bilişimi uygulamalarının kapsamındaki çok katlı ve karmaşık binalarda, konumsal ve mantıksal analizlerin etkin bir şekilde yapılması ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Bu bildiride 3B CBS'nin gereklerinden bahsedilecek, çok katlı ve büyük yapılara yönelik olarak geliştirilen 3B Tampon Analizi Uygulamasının detayları anlatılacaktır.
Konu(lar):İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya:177.pdf