Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Avrupa Pedagojik BİT Lisansı: Türkiye Açısından Bir Çözümleme
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Mustafa Ozmusul
Kurum: MEB
Ülke: Turkey
E-Posta: mustafaozmusul__at__yahoo.com

Anahtar Kelimeler:Avrupa, Pedagoji, BİT, öğretmen, mesleki gelişim
Özet:Avrupa Pedagojik BİT Lisansı (APBL), öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik olarak bir Avrupa kalite standardına odaklanan, birçok ülkede uygulanan bir modeldir. Bu araştırmanın amacı, APBL’nin, Türkiye’de öğretmenlerin mesleki gelişimi açısından bir çözümlemesini yapmaktır. Bu amaçla, APBL ile ilgili bilgi toplandı, Türkiye’de öğretmenlerin BİT ile ilgili mesleki gelişimleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalara yer verildi ve AGPBL’nin Türkiye açısından bir çözümleme yapıldı. Günümüzde eğitimde dijital bir dönüşümün yaşandığı dikkate alındığında bu araştırmada yapılan inceleme; Türkiye’de BİT’in eğitim süreci ile bütünleştirilmesi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili olarak izlenecek stratejinin belirlenmesinde önem taşımaktadır.Özet: Avrupa Pedagojik BİT Lisansı (APBL), öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik olarak bir Avrupa kalite standardına odaklanan, birçok ülkede uygulanan bir modeldir. Bu araştırmanın amacı, APBL’nin, Türkiye’de öğretmenlerin mesleki gelişimi açısından bir çözümlemesini yapmaktır. Bu amaçla, APBL ile ilgili bilgi toplandı, Türkiye’de öğretmenlerin BİT ile ilgili mesleki gelişimleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalara yer verildi ve AGPBL’nin Türkiye açısından bir çözümleme yapıldı. Günümüzde eğitimde dijital bir dönüşümün yaşandığı dikkate alındığında bu araştırmada yapılan inceleme; Türkiye’de BİT’in eğitim süreci ile bütünleştirilmesi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili olarak izlenecek stratejinin belirlenmesinde önem taşımaktadır.
Konu(lar):Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu, E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim, Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Dosya:184.doc