Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor?: 2005-2011 Analizi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: ERCÜMENT YILMAZ
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey
E-Posta: ercument__at__ktu.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: ALİ HAYDAR DOĞU
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey
E-Posta: ahdogu__at__ktu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı
Özet:İçerisinde olduğumuz bilgi çağı, hayatın her alanında bilgi teknolojileri kullanımı ile karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır. Bu çağa ayak uydurmak için yapılması gereken en önemli adım ise Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı’nın yaygınlaştırılmasıdır. Bu bağlamda ilköğretimden başlayan ve üniversiteye kadar uzanan bu eğitim yolunda öğrencilerimizin bilişim düzeylerinin tespit edilmesi, il ve bölgesel analizlerinin yapılması geleceği planlamada önemli rol oynayacaktır. Bu çalışmada; LGS-2010 ile Karadeniz Teknik Üniversitesini kazanan öğrencilerden 3429 öğrenciye anket çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek haritalar oluşturulmuştur. Bu haritalar, öğrencilerin geldikleri bölgelerdeki bilgisayar okuryazarlığını, internet kullanımını, kişisel bilgisayarları olup olmadıkları gibi bilgileri içermekte ve ayrıca 2005, 2007 ve 2009 yılları ile karşılaştırılmaktadır. Bu sonuçlar ortaöğretim mezunu öğrencilerin düzeylerini göstermekle birlikte üniversitelerdeki Temel Bilgi Teknolojileri eğitimindeki yapılanmalara da ışık tutacaktır
Konu(lar):Temel Bilişim Eğitimi
Dosya:188.doc