Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Kentsel Tasarımda Karar Destek Sistemi Olarak GIS Teknolojisinin Kullanılması
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Sinem Yavuz
Kurum: Mekansal Bilişim İnisiyatifi
Ülke: Turkey
E-Posta: sinemyawuz__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Caner Güney
Kurum: Mekansal Bilişim İnisiyatifi
Ülke: Turkey
E-Posta: guneycan__at__itu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Mekansal Bilişim, GIS, 2B/3B Mekansal Analiz, 2B/3B Görselleştirme
Özet:Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi, günümüzde karar destek süreçlerinde, ayrıntılı mekansal planlamalarda ve mekansal analizlerde etkin olarak kullanılmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri, ihtiyaç duyulan coğrafi referanslı bilgilerin toplanması, depolanması, sorgulanması, analizi, sunulması ve güncellenmesi fonksiyonları için; veritabanı, yazılım, donanım, personel ve yöntemlerin organize olarak bir araya getirilmesidir. ArcGIS yazılımı ve analiz yapmayı sağlayan eklentileri yıllardır kentsel gelişim alanında harita üretimi, analizleri ve değerlendirmeleri için kullanılmaktadır. Çalışma alanı Büyükdere Caddesi’nin Zincirlikuyu ve 4. Levent arasında kalan bölgesi olarak seçilmiştir. Bu çalışmada, ArcGIS Desktop 10 yazılımı ve onun üç boyutlu modelleme fonksiyonları kullanılarak; Büyükdere Caddesi’nin, Levent bölgesine ait 2006 yıllarına ait verilerle üretilen paftaların altlık olarak kullanılması ile, üç boyutlu arazi modeli oluşturularak İstanbul’un en yüksek yapılarını bulunduran bölgenin silueti oluşturulmuştur. Oluşturulan silüet üzerinde mekansal analizler gerçekleştirilmiştir. değişim gibi analizlere altlık sağlanmıştır. Uydukentlerin tasarımında çoklu karar-destek sistemi (multi-parameter decision support) olarak kullanılabilecek diğer bir sayısal çözüm yöntemi de Mekansal Bilişim (Spatial Informatics) alanında önemli bir yeri olan ‘Mekansal Bilgi Sistemi (Coğrafi Bilgi Sistemi, Geospatial Information System, Geographic Information System, GIS, CBS)’ teknolojisidir. Bu çalışmadaki ikinci uygulama şehir ve bölge planlamada kullanılagelen metriklerin yanında tasarımcıya yardımcı olabileceği umulan boğuculuk adında geliştirilen bir metriğin GIS ortamında sınanmasıdır. Bu çalışma kapsamında İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi içinde bulunan bir konut alanı için Mekansal Bilgi Sistemi uygulaması geliştirilmiş ve “boğuculuk” kavramı GIS teknolojisi yardımı ile üretilen tematik haritalar üzerinden görselleştirilmiştir.
Konu(lar):Mekansal Bilişim