Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Uzaktan Eğitim İçin Kullanılan Çeşitli Eşzamanlı Sanal Sınıf Araçlarının Karşılaştırılması
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Denizer YILDIRIM
Kurum: Ankara Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Merkezi
Ülke: Turkey
E-Posta: denizeryildirim__at__hacettepe.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Murat ÇINAR
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Ülke: Turkey
E-Posta: murat_cinar__at__rocketmail.com

Yazar #3
Ad Soyad: Ahmet AKINCI
Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: akincia__at__hacettepe.edu.tr

Yazar #4
Ad Soyad: Esin KALAYCI
Kurum: Başkent Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: ekalayci__at__baskent.edu.tr

Yazar #5
Ad Soyad: Hatice Gökçe BİLGİÇ
Kurum: Yükseköğretim Kurulu, Uzaktan Eğitim Merkezi
Ülke: Turkey
E-Posta: hgokcebilgic__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:Sanal Sınıf Araçları, Web Konferans Sistemleri, Web-Tabanlı Uzaktan Eğitim, Senkron Öğrenme
Özet:Eğitim ortamı, yalnızca geleneksel fiziki sınıf ortamlarını değil aynı zamanda İnternet üzerindeki sanal sınıf alanlarını da içerisine alarak genişlemektedir. Çoğu yükseköğretim kurumu çevrim-içi uzaktan eğitime büyük yatırımlar yapmakta ve web temelli öğrenme programları geliştirmektedir. Ek olarak artan sayıda şirket, çalışanlarını eğitmek için web-tabanlı öğrenme sistemlerini benimsemektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin sınıf deneyimini, akademik tartışmaları ve doğal sosyal etkileşim fırsatlarını kaçırması uzaktan eğitim sistemlerine yöneltilen eleştirilerin başında gelmektedir. Sanal sınıf araçları, çevrim-içi ortamda karşılıklı olarak iki ya da daha fazla kullanıcı arasında eşzamanlı görüntü, ses ve veri iletişimini sağlayabilen araçlardır. Bu yönüyle sanal sınıf araçları öğrenenlere çok yönlü iletişim fırsatlarının yanı sıra öğrencilerin birlikte çalışabilecekleri işbirlikçi bir ortam sunarak uzaktan eğitim sistemlerine yöneltilen eleştirileri azaltabilmektedir. Bu çalışmada, web-tabanlı uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin sanal ortamdaki yüz yüze bileşeni olarak da adlandırılan sanal sınıf araçları işbirliği, etkileşim, ders içeriklerinin sunumu ve alt yapı açısından karşılaştırılacaktır.
Konu(lar):Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları, E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim, Eğitim Teknolojileri
Dosya:198.doc