Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Uzun Kuyruk Kuramı ve Çevrimiçi Enformasyon Akışı
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Tolga Çevikel
Kurum: Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Ülke: Turkey
E-Posta: tcevikel__at__gsu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:web 2.0, uzun kuyruk, blog,
Özet:İnternetin tarihsel gelişimine bakıldığında, bu mecranın kullanıcı katılımına giderek daha açık hale geldiği görülmektedir. Bloglar başta olmak üzere yeni nesil web teknolojilerinin ve toplumsal ağ/çoklumedya paylaşım sitelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, internet kullanıcıları içerik üretimine ve paylaşımına daha aktif olarak katılmaya başlamışlardır. Web 2.0 olarak adlandırılan bu yeni dönemde çevrimiçi içerik artık yalnızca profesyonel medya kuruluşları tarafından değil, sıradan insanlar tarafından da üretilmektedir. Bu durum, Chris Anderson tarafından geliştirilen ‘uzun kuyruk’ kuramının da önerdiği üzere web ortamının, çevrimdışı/geleneksel medyayla kıyaslandığında, enformasyonun üretilmesi ve yayılması süreçlerinde radikal bir değişiklik yaratacağı beklentisini doğurmaktadır. Bu çalışma, bahsedilen beklentinin ne ölçüde gerçekleştiğini ve uzun kuyruk kuramının çevrimiçi enformasyon uzamı için ne kadar açıklayıcı olduğunu sorgulamaktadır. Çalışma bu amaçla medyanın uzun kuyruğunda yer alan bloglara odaklanmakta ve anaakım medyanın ve blogların çevrimiçi enformasyon uzamındaki etkinliklerini tartışmaktadır.
Konu(lar):Web 2.0 ve Sosyal Ağlar, İnternet ve Sosyal Bilimler
Dosya:200.doc