Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:İnşaat Bilişimi Yansımasının Görüldüğü Bir Örnek Yapı
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Olcay Çetiner
Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: cetinero__at__yahoo.co.uk

Anahtar Kelimeler:İnşaat Bilişimi, İnşaat Bilişiminin Kapsamı, Sagrada Familia Yapısı
Özet:İnşaat Bilişimi Yansımasının Görüldüğü Bir Örnek Yapı İnşaat Bilişimi, “İnşaat sektöründe yer alan kuruluşların tüm kademelerinde ve inşaat sürecinin tüm aşamalarında kullanılan veri/bilgi işleme, saklama ve iletişim sistemlerinin kurulumu, işletilmesi ve yönetimi ile ilgilenen araştırma alanı” olarak tanımlanmaktadır (Işıkdağ, 2002). Son 20 yıldır yapılan çalışmalar ışığında ortaya konulan bulgular ile; • İnşaat sürecine ait bilgilerin sınıflandırılması, • İnşaat sektörü için bilgi saklama, bilgiye erişim ve bilgi paylaşımında etkinlik sağlayacak yöntem ve teknolojilerin araştırılması, • İnşaat sektöründe iletişim, işbirliği ve eşgüdümün teknoloji aracılığı ile etkinleştirilmesi, • İnşaat sürecinin yeni teknolojilerin getirdiği imkânlar ışığında yeniden yapılandırılması, • İnşaat sürecinin tüm farklı aşamalarına ve süreçte yer alan tüm meslek gruplarının farklı ihtiyaçlarına yönelik, yazılım ve bilgi sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve yönetimi, • Bina Bilgi Modellemesi (İnşaat projelerinin çoklu erişilebilinen sayısal proje modelleri ile yönetimi), • İnşaat Sektörü’nde yer alan farklı kuruluşlar için -entegre bilgi sistemleri- tasarımı, geliştirilmesi ve yönetimi, • Mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu, kurumsal bilgi sistemi mimarilerinin oluşturulması, • Bilişim teknolojilerin rekabet avantajı sağlama doğrultusunda yönetimi, • İnşaat Sektörü’nde mevcut yazılımların bilinçli kullanımına yönelik teorik ve uygulama eğitimi, • Şantiye Otomasyonu (RFID,GPS vb. otomasyon teknolojilerinin kullanımı) • Bina Otomasyonu başlıkları İnşaat Bilişimi kapsamında yer alan konuları/uygulama alanları içerdiği görülmektedir (Işıkdağ, Kuruoğlu, 2008). Çalışmada İnşaat Bilişimi kapsamında yer alan uygulama alanları kısaca incelenerek Sagrada Familia yapısı örnek olarak aktarılmaktadır. Işıkdağ, U. (2002) ‘Türk İnşaat Sektörü’nde Bilişim Vizyonu Araştırması’, TBD E-dergi http://www.tbd.org.tr Işıkdağ, U. , Kuruoğlu, M., (2008) “İnşaat Bilişimi:Tanım ve Kapsam”, TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri / Sayı: 451 - 2008/5 syf.19-20. http://e-imo.imo.org.tr/DosyaDizin/WPX/Portal/Yayin/tmh/2006/451-UmitIsikdag.pdf
Konu(lar):İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri