Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Web Tabanlı Eğitimde İçerik Tasarımı
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Alp Eren Saraç
Kurum: İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: alperensarac__at__hotmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Fatma Önay Koçoğlu
Kurum: İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: fonayk__at__istanbul.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Zerrin Ayvaz Reis
Kurum: İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: ayvazzer__at__istanbul.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Web tabanlı eğitim, İçerik tasarımı, Öğretim tasarım ilkeleri.
Özet:İnsanın bilgiye olan gereksiniminin artmasının yanı sıra bilgiye ulaşımındaki vakit kaybını en aza indirmek günümüzün büyük ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeler bu ihtiyaca cevap vermeye çalışmaktadır. Bireyin kendine özgü öğretim programını oluşturma, zaman ve mekan kısıtlamalarından kurtulma gibi istekleri, web tabanlı eğitim (WTE) kavramının ortaya çıkmasına ve hızla gelişmesini sağlamıştır. Bu çalışmada web tabanlı eğitim, web tabanlı eğitim tasarımı, web tabanlı içerik geliştirme konuları ele alınmış, geleneksel ve web tabanlı öğretim tasarım ilkeleri karşılaştırılmış, ayrıca İngilizce dersinin ‘Comparatives’ konusunun içerik tasarımı uygulama sürecine örnek olarak geliştirilmiştir.
Konu(lar):Eğitim Teknolojileri
Dosya:208.doc