Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Online Ödev Teslim Süreci Uygulaması
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Gökhan Satman
Kurum: İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: abgsatman__at__hotmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Zerrin Ayvaz Reis
Kurum: İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Ülke: Turkey
E-Posta: ayvazzer__at__istanbul.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Elif Kartal Karataş
Kurum: İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: elifk__at__istanbul.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Online Ödev Takip Sistemi
Özet:Web teknolojilerin hızla gelişmesi ile artık kamu ve özel kuruluşlar sahip oldukları verileri elektronik ortama taşımaktadır. Kullanılacak olan iyi bir web tabanlı sistem, kullanıcılarına, araştırma hızı/verimliliği, mekândan bağımsız hareket edebilme, çevrimiçi işlem yapabilme, zaman tasarrufu gibi birçok fayda sağlamakta, hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Günümüzde üniversiteler de, idari birimler arasındaki yazışmaları, öğrencilerin derslere kayıt olması/ders seçimi/ vb. faaliyetlerini web tabanlı platformlar aracılığı ile gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Üstelik bir web tabanlı sistemde bilgilerin belirli bir yerde (veritabanı, kayıt dosyası vb.) ve düzende saklanacak olması, önemli bilgilerin depolanmasını ve daha sonra farklı kişiler tarafından tekrar tekrar kullanılabilmesini sağlamaktadır. Eğitim hayatında, bilgilerin depo edilmesi ve sonradan bu kaynaklara erişilebilmesi hem öğrenciler hem de eğitimciler için çok önemlidir. Özellikle üniversitelerde, sınıflardaki öğrenci sayısının artması verilen ödevlerin, projelerin takibini zorlaştırmaktadır. Eğitimcilerin, öğrencileri takip sürecinde aksaklıklara yol açmaktadır. Bu çalışmada, fiziksel şekilde takibi güç olabilecek sınıf uygulamalarının web ortamından takip edilebilmesi için bir sistem geliştirilmiştir. Sistem öğrenci ödevlerinin, projelerinin, hazırlanan bildiri ve makalelerin depolanmasını, öğrencilerin dersin öğretim üyesi, öğretim elemanlarının öğrencilerle olan iletişimini kolaylaştıracaktır. Sistem İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü’nde kullanılacaktır. Fakat sistemi kullanmak isteyen farklı birimler için geliştirilebilir olarak tasarlanmıştır. Birinci bölümde web tabanlı sistemlerle ilgili kısa bir bilgi verilecektir. İkinci bölümde geliştirilen sistem ve sistemle ilgili bilgilere yer verilecektir. Daha sonra, sistemin test süreci, tartışma ve öneriler bildiride yer alacaktır.
Konu(lar):Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya:209.doc