Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:ÜÇ-BOYUTLU SANAL ORTAMLARIN KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMALARINDA GÖZ-İZLEME YÖNTEMİ: ACTIVE WORLDS ÖRNEĞİ
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Esin Kalaycı
Kurum: Başkent Üni.
Ülke: Turkey
E-Posta: ekalayci__at__baskent.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Fatma Bayrak
Kurum: Hacettepe Üni.
Ülke: Turkey
E-Posta: fbayrak__at__hacettepe.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Fatih Özdinç
Kurum: Hacettepe Üni.
Ülke: Turkey
E-Posta: ozdinc__at__hacettepe.edu.tr

Yazar #4
Ad Soyad: Ayşe Kula
Kurum: MEB
Ülke: Turkey
E-Posta: aysekula__at__gmail.com

Yazar #5
Ad Soyad: Hakan Tüzün
Kurum: Hacettepe Üni.
Ülke: Turkey
E-Posta: htuzun__at__hacettepe.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Göz izleme, Kullanılabilirlik
Özet:Bilişim teknolojilerinin kullanım alanları hızla artmaktadır. Bu artış kullanıcı sayısının artışını da beraberinde getirmektedir. Bu yüzden bu teknolojileri kullanan hedef kitlenin ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanması önem kazanmıştır. Geliştirilen sistemlerin değerlendirilmesi kullanılabilirlik testleri ile yapılmaktadır. Bu çalışmada, göz hareketlerini izleme yöntemi kullanılarak 3-boyutlu ortamların kullanılabilirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’ndeki kütüphane için Active Worlds ortamında tasarlanmış olan “3-Boyutlu Kütüphane Oryantasyonu” sistemi incelenmiştir. Araştırmada göz hareketlerinin izlenmesi ODTÜ İnsan-Bilgisayar Etkileşim Laboratuarı’ndaki göz izleme cihazı ile yapılmıştır. Göz izleme uygulamasına 3 kişi katılmış, ancak bir kullanıcının verilerinde gözünü ekrana odaklamadaki uygunsuzluk nedeniyle bu kişinin verileri değerlendirme dışı bırakılmıştır. Göz izleyicisi ile uygulamada kullanıcıların görev tamamlama esnasında ekranda nereye ne kadar odaklandıkları, uygulama süresinde dikkatini çeken, dikkatini çekmesi beklenen ancak çekmeyen öğeler ortaya konulmuştur. Veriler Tobii Studio (ver. 1.3.14) programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre 3-boyutlu sanal ortamlarda göz-izleme teknolojisinin hangi özelliklerinin kullanıldığı belirtilmiş ve gelecek çalışmalar için önerilere yer verilmiştir.
Konu(lar):Eğitim Teknolojileri
Dosya:21.doc