Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Akıllı Ortamlarda Sensör Kontrolüne Etmen Tabanlı Bir Yaklaşım: Bir Jadex Uygulaması
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Özlem Özgöbek
Kurum: Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: ozlem.ozgobek__at__ege.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: R. Cenk Erdur
Kurum: Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: cenk.erdur__at__ege.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Akıllı Ortamlar, Etmen Tabanlı Uygulama, Sensörler
Özet:Akıllı ev, ofis gibi uygulamalarına her geçen gün daha da sık rastladığımız akıllı ortamlarda sensörlerin önemi göz ardı edilemez. Ortama ait verilerin toplanmasını sağlayan, çok farklı sensörlerin bir arada çalışması ve yönetilmesi ise başlı başına bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Sensörlerden gelen veriler yorumlandıktan sonra, eğer gerekiyorsa ortamda otomatik olarak bir eylem başlatılması yine akıllı ortamların en önemli gereksinimlerindendir. Bu çalışmada, ortamdaki sensörlerden gelen verilerin işlenip, gerekli durumlarda bir eylemin başlatılması etmen tabanlı bir yaklaşımla çözülmüştür. Uygulamada Jadex etmen platformu kullanılmıştır.
Konu(lar):Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar, Yazılım Geliştirme Ortamları