Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Bir Online Anket Sistemi İçin Yol Haritası
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Tuba Uğraş
Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: tugras__at__yildiz.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Zerrin Ayvaz Reis
Kurum: İstanbul Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: ayvazzer__at__istanbul.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Elif Kartal Karataş
Kurum: İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: elifk__at__istanbul.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Anket, Online Anket Sistemi, Yazılım mühendisliği
Özet:Akademik araştırmalar, Ar-Ge çalışmaları ve pazar araştırmaları gibi birçok alanda veri toplama amacıyla anketler kullanılmaktadır. Böyle geniş bir kullanım yelpazesine sahip olan anketlerin hazırlanması ve uygulanması, elde edilen verilerin yorumlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bir başka deyişle, iyi hazırlanan ve uygulanan bir anketin, kullanıldığı çalışmanın başarısına olumlu etkisi olacaktır. Bir anket ancak uygun soruların uygun biçimlerde sorulması ve etkili bir şekilde uygulanması ile amacına hizmet etmiş olur. Akademik çalışmalarda kullanılan anketlerin hazırlanması, uygulanması, verilerin analiz edilmek üzere düzenlenmesi, düzenlenen verilerin analiz edilmesi, analiz sonuçlarının raporlanması gibi süreçler en az akademik çalışmanın kendisi kadar dikkat ve emek gerektiren, zaman alan süreçlerdir. Öte yandan, hazırlanan anketlerin geçerli ve güvenilir olduklarının da doğrulanması gerekmektedir. Tüm bu süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesinin, akademik çalışmaların veri toplama ve analizi aşamasında daha az emek harcanması ve zamanı verimli kullanma açılarından yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, bu noktadan yola çıkılarak kullanılmakta olan online anket sistemlerinin incelenmesi sonucunda belirlenen verimsiz uygulamalar ile eksikler doğrultusunda yeni bir online anket sisteminin gerçekleştirilmesi için bir yol haritası önerilmektedir.
Konu(lar):Yazılım Mühendisliği
Dosya:212.doc