Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:FİPA Uyumlu Bir Çoklu Etmen Sistem Çerçevesi İçin İletişim Altyapısı Geliştirimi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Emrah KAHRAMAN
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: emrahkahraman50__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Ali Murat TİRYAKİ
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: tiryaki__at__comu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Yazılım Etmenleri, Çoklu Etmen Sistemler, Yazılım Mimarisi.
Özet:Yazılım etmenleri; çevreden aldığı duyumları kendi bilgilerine göre yorumlayarak, yapması gereken role göre uygun şekilde çevresini etkileyen yazılım birimleridir. Etmenlerin planlarına ilişkin görevlerini yerine getirebilmeleri için kurulan dağıtık sistemlere çoklu etmen sistemleri denmektedir. Bu tip sistemlerin ticari hayatta kullanımının artması için geniş çapta kabul edilmiş olan standartlara uyumlu çerçevelere ihtiyaç vardır. Bu bildiride, FİPA uyumlu bir çoklu etmen sistem çerçevesinde bulunan bileşenler açıklanmıştır ve bu bileşenlerin nasıl gerçekleştirildiği anlatılmıştır. Bildirinin devamında FİPA uyumlu bir çoklu etmen sistemleri çerçevesi için etmenlerin, etmen platformuna kaydedilmesini ve diğer etmenlerle etkileşimde bulunmasını sağlayan olan FİPA standartlarına uyumlu bir iletişim altyapısı geliştirimi sunulacaktır. Iletişim altyapısının geliştirimde Java programlama dili kullanılmıştır.
Konu(lar):Semantik Web ve Xml, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme Ortamları
Dosya:213.pdf