Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Bilgisayarlı Tasarım, Modelleme ve Tümleşik Üretim
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Yrd.Doç.Dr.A.Muttalip ŞAHİNASLAN
Kurum: İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bölümü MALATYA
Ülke: Turkey
E-Posta: atalip__at__inonu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Modelleme, Bilgisayarlı Tümleşik Üretim, Tasarım
Özet:Makine Mühendisliğinin temel sorunlarından biri teorik olarak tasarlanan, modellenen ve statik, dinamik, mukavemet hesapları yapılan bir parça yada makinenin, gerçek uygulama şartlarında, uyumsuzlukların ve gözden kaçan durumların olmasıdır. Bu durumda, bunca yapılan işlemlerin yeniden başa alınarak tasarımın tekrarlanmasıdır. Bu ise üreticinin; zaman, emek,, iş gücü, malzeme israfına ve üretim maliyetlerinin artışına sebep olmaktadır. Oysa ki; yeni nesil son derece hızlı çalışan profesyonel bilgisayar yazılımları kullanılarak, imalatı düşünülen, bir makine yada parçayı reel olarak üretmeden, sanal ortamda tasarlamak, modellemek, statik, dinamik ve mukavemet hesaplarının yapılması, üzerine çeşitli yönlerde ve pozisyonlarda yüklerin uygulanması ile hata oranı küçük mertebelerde olan son derece güvenilir elemanlar ve makineler yapmak mümkündür. Böylece, ülkemizdeki makine sanayinin, teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, uluslararası rekabete katılabilmesi, kalitenin yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, piyasaların genişletilmesi ve dolayısı ile ülke sanayisinin geliştirilmesine büyük katkılar sağladığı yadsınamaz bir gerçektir.
Konu(lar):Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme, Eğitim Teknolojileri, Araştırma, İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar
Dosya:217.doc