Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Görme ve İşitme Engellilerin Üniversite İnternet Sayfalarına Erişebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Esra G. KAYGISIZ
Kurum: Gaziantep Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: kaygisiz__at__gantep.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: İshak KESKİN
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: ishakkeskin__at__hotmail.com

Yazar #3
Ad Soyad: Nizamettin OĞUZ
Kurum: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
Ülke: Turkey
E-Posta: noguz__at__basbakanlik.gov.tr

Anahtar Kelimeler:Erişebilirlik,
Özet:Bilgi; bilişim teknolojileri sayesinde evrensel, paylaşılabilir ve erişebilir olma özelliklerini giderek güçlendirmektedir. Bilginin bu özellikleri bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yönlerden engelli olarak nitelenen bireylerin bilgiye erişimlerini kolaylaştıran internet teknolojisi sayesinde daha ileri bir seviyeye ulaştırılmış durumdadır. Engellilerin çalışma ve eğitim gibi toplumsal etkinliklere katılmaları her geçen gün daha fazla teşvik edilmektedir. Gerek bu teşvikler gerekse bilişim teknolojilerinin hayatın her alanında kullanılması engellilerin bilgisayar okuryazarlıklarını zorunlu hale getirmektedir. Engellilerin bilgi teknolojilerinden yararlanmaları da yine bu teknolojilerin engelliler için doğru kullanımı ile mümkün olmaktadır. Bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklar engellilerin rahatlıkla anlayabileceği, gezinebileceği ve etkileşimde bulunabileceği Web erişilebilirliğini mümkün hale getirmektedirler. Engellilerin internet üzerindeki bilgiye erişimini kolaylaştıran sistemlerin ve uyarlanmış teknolojilerin internet sayfalarının daha tasarım aşamasında dikkate alınması gerekmektedir. Böylelikle, internet üzerinden erişime açılan bilgiye engelli bireylerin erişimini engelleyen olumsuzlukların giderilmesi mümkün olmaktadır. Aynı şekilde, internet üzerinden kamusal erişime açılan üniversite internet sayfalarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan internet sayfaları üzerinden kendileri hakkındaki ve sahip oldukları bilgiye erişim hizmeti sunan ve aynı zamanda engelli bir öğrenci kitlesine sahip bulunan üniversitelerin internet sayfalarının engelli erişimine uygun olarak tasarlanmaları, engelli bireylerin sosyal hayata eşit bir şekilde katılmalarında etkin bir rol oynamaktadır. Çalışmada; bilgiye erişimde en fazla güçlük yaşayan görme ve işitme engellilerin üniversite internet sayfalarına erişim durumları incelenmeye ve inceleme sonuçlarına göre tasarımcıların nelere dikkat etmeleri gerektiğinin altı çizilmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan, görme ve işitme engellilerin, devlet ve vakıf üniversiteleri arasından en fazla öğrenci nüfusuna sahip yedi üniversitenin internet sayfalarına erişim seviyeleri değerlendirilmiştir.
Konu(lar):Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü, Kurumsal İnternet Politikaları
Dosya:224.pdf