Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM ONTOLOJİSİ
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Melik Yucel
Kurum: TUBITAK UEKAE
Ülke: Turkey
E-Posta: yucel__at__uekae.tubitak.gov.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Erdem Alparslan
Kurum: TUBITAK UEKAE
Ülke: Turkey
E-Posta: ealparslan__at__uekae.tubitak.gov.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Kursat Taskin
Kurum: KOMTAS Bilgi A.S.
Ülke: Turkey
E-Posta: kursat.taskin__at__komtas.com

Anahtar Kelimeler:Bilgisayar destekli denetim, ontoloji, SAYIŞTAY, açık kaynak kodlu yazılım
Özet:Bilgisayar Destekli Denetim (BDD), denetim faaliyetlerinin elektronik veriler üzerinden denetime yönelik olarak geliştirilmiş analitik araç ve teknikler kullanılarak gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Artan ekonomik faaliyetler ve teknolojik gelişme ile birlikte veriler anormal bir şekilde büyümektedir. Buna paralel olarak yüksek hacimli veriler üzerinde klasik yöntemlerle denetim yapılması da imkansız hale gelmiştir. Bu durum özellikle SAYIŞTAY gibi kamu kurumlarının hemen tümünü denetleyen bir kurum için bilgisayar destekli denetimi zorunlu kılar. Ancak verilerin büyüklüğünün yanında veri kaynaklarının çok çeşitli olması verilerin yönetimini zorlaştırmaktadır. Çeşitli veri kaynaklarına entegrasyonu mecbur kılan bu durum ise bilgisayar destekli denetim sistemi kurulmasında büyük zorluk teşkil etmektedir. Ontoloji, verilerin anlamsal içerikleri üzerinden ilişkilerini tespit ederek yönetimini kolaylaştırmak ve veri çöplüğü oluşmasını engellemek konusunda çözüm sunar. Verilerin ontolojik yapıda tutulması, veriler aralarındaki ilişkilerin ve anlamlarının kolay anlaşılmasını, kopya verilerin azalmasını sağlamaktadır. 01.06.2010 tarihinde TÜBİTAK KAMAG 1007 programı çatısı altında desteklenen “T.C. SAYISTAY Başkanlığı Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi” projesi Türk SAYIŞTAYI’nın ihtiyaç duyduğu bilgisayar destekli denetim sistemini ontoloji temelli olarak oluşturmak hedefindedir.
Konu(lar):Semantik Web ve Xml, Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Dosya:225.doc