Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:TÜBA Açık Ders Malzemeleri Projesi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Orçun Madran
Kurum: Başkent Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: orcunmadran__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:Açık Ders Malzemeleri
Özet:Açık Ders, tüm dünyadaki öğretim elemanları, öğrenciler ve kendi kendine öğrenenler için hazırlanmış ücretsiz ve açık eğitsel kaynaklara sahip olan derslerdir. Türkiye'de açık ders malzemeleri ile ilgili olan çalışmalar TÜBA önderliğinde Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir. Bu bildiride / sunuşta Türkiye'de açık ders malzemeleri konusunda gelinen nokta ortaya konulacak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecek ve projenin sürekliliğinin sağlanabilmesi için çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim, Açık Kaynak Ders Araçları