Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Türk Deprem Yönetmeliği-2007'ye Göre Betonarme Binaların Deprem Performansının Değerlendirmesi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Erdal İrtem
Kurum: Balıkesir Üniversitesi MMF İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: erdalirtem06__at__yahoo.com.tr

Anahtar Kelimeler:Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007, Betonarme Binaların Deprem Performansı, Binaların Doğrusal Olmayan Analizi
Özet:Son 15 yılda Dünyada meydana gelen büyük depremlerde birçok binanın büyük hasar görmesi ve göçmesi sonucunda, çok büyük maddi kayıplar ve çok sayıda can kaybı yaşanmıştır. Bu durum, birçok çağdaş ülkede mevcut stardartların ve özellikle deprem yönetmeliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bunun için özellikle gelişmiş ülkelerde deprem yönetmelikleri üzerine bilimsel araştırma projeleri başlatılmış ve bu projelere gelişmiş ülkeler büyük maddi destek vermek üzere bütçelerinden kaynak ayırmışlardır. Yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre ülkemizde de kısaca Türk Deprem Yönetmeliği olarak biinen yönetmeliğin adı "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" olarak değiştirilerek 06 Kasım 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve bir yıl sonra 06 Kasım 2007 tarihinde resmen yürürlüğe girmiştir. Tüm dünyada çağdaş bir deprem yönetmeliği olarak değerlendirilen adı geçen yönetmeliğimizin 7. bölümü "Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi" olarak yeni eklenmiştir. Bu bildiride Türk Deprem Yönetmeliği-2007'ye göre mevcut binaların deprem performansının değerlendirilmesinin esasları açıklanmıştır. Ayrıca, binaların deprem performansının belirlenmesi amacıyla, bina sistemlerinin yapısal analizi için geliştirilen bilgisayar programlarlarının içeriği kısaca tanıtılmıştır.
Konu(lar):İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri