Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:GPRS ile İklim İstasyonu Güncel Verileriyle Sulama Programının Oluşturulması
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Cafer GENÇOĞLAN
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: gencoglan__at__ksu.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Ercan EFE
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: eefe__at__ksu.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Serpil GENÇOĞLAN
Kurum: İl Tarım Müdürlüğü
Ülke: Turkey
E-Posta: gencoglan__at__ksu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:İklim verileri, Sulama programı, Evapotranpirasyon, Bitki katsayısı
Özet:Bu çalışmada, internette bağlı iklim istasyonu günlük iklim değerleri ölçmekte ve bu değerler kullanılarak potansiyel evapotranspirasyon (ETp) hesaplanmaktadır. ETp değerleri, sulayıcıların kullanımına günlük olarak sunulmaktadır. İklim istasyonu, Penman Montheith yöntemine göre ETp hesaplamak için gerekli olan iklim parametrelerini 12 saniyede bir algılamaktadır. Bu iklim parametreleri solar radyasyon, gün uzunluğu, rüzgar hızı, basınç, kuru ve ıslak termometre sıcaklık değerlerini ölçmektedir. Bu değerler Penman Montheith yünteminde kullanılarak günlük ETp’yi hesaplanmaktadır. Günlük ETp değerleri doğrudan internette yayınlanmaktadır. Günlük ETp değerleri ile bitki katsayısı (kc) çarpılarak gerçek evapotranspirasyon (ETa) hesaplanmaktadır. Sulama programının önemli bir parçası olan her sulamada verilecek su miktarı, ETa değerlerinden hesaplanmaktadır. ETa değerleri internet üzerinden sulayıcılara ulaştırılabilir. Bu yolla kıt olan su kaynaklarımız en ekonomik kullanmada yardımcı olabilir.
Konu(lar):E-tarım, Tarımsal Bilişim