Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:VERİ MADENCİLİĞİ SÜREÇLERİ VE AÇIK KAYNAK KODLU VERİ MADENCİLİĞİ ARAÇLARI
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: ADEM TEKEREK
Kurum: Gazi Üniversitesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Ankara
Ülke: Turkey
E-Posta: atekerek__at__gazi.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Veri Madenciliği, Açık Kaynak Veri Madenciliği Araçları
Özet:Veri tabanları veya dosyalarda bulunan verilerin belirli istatistik yönetmeleri kullanılarak kullanılabilir hale getirilmesi işlemine veri madenciliği denir. Veri madenciliği veriden bilgi elde etmek için kullanılan tekniklerin bütünü olarak da ifade edilebilir. İstatistiksel analiz tekniklerinin, genetik algoritma yöntemlerinin ve yapay zekâ algoritmalarının bir arada kullanılarak veri içerisindeki gizli bilgilerin açığa çıkarılması ve verinin kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi sürecidir. Veri Madenciliği işlemlerini gerçekleştirmek için ticari ve açık kaynak olmak üzere birçok araç bulunmaktadır. Bu araştırmada açık kaynak kodlu Veri Madenciliği programlarından olan RapidMiner, WEKA, R, Orange, R, KNIME ve Tanagra anlatılmış ve bu programların özelliklerine göre karşılaştırılmaları yapılmıştır.
Konu(lar):Veri Madenciliği
Dosya:29.pdf