Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Uygurca ile Türkçe Birleşik Sözcüklerin Karşılaştırılması
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Murat ORHUN
Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgisayar bilimleri bölümü
Ülke: Turkey
E-Posta: muratmehmet__at__cs.bilgi.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Uygurca Birleşik Sözcükler, Türkçe Birleşik özcükler, Uygur Gramer, Bilgisayarlı Çevir, Uygurca Doğal Dil İşleme.
Özet:Bu bildiride, Uygurca birleşik sözcüklerin özelliği araştırılmış ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırma yapılmıştır. Doğal dil işlemlerinde, özellik ile bilgisayarlı çeviri çalışmalarında, birleşik sözcüklerin tespit edilmesi ve çözümlenmesi herhangi bir dil için çok zorluluklar oluşturmaktadır. Bunun temel nedeni ise, birleşik sözcüklerin çok karmaşık yapısından ve yazım kurallarında kaynaklanmaktadır. Eğer araştırılacak birleşik sözcükler, bir bitişken dil ile ilgili olduğunda, çalışmanın zorluluk derecesi daha artmaktadır. Çünkü bitişken dillerde bir kök sözcük birden fazla ek alabilir ve her yeni bir ek eklendiğinde, bir önceki sözcüğün anlamı, türü ve bazı sözcülerdeki harfler ses uyum sağlamsından dolayı değişir. Bir sözcüğün ek almasında sayı olarak her hangi bir kısıtlama yoktur. Bunun anlamı ise, bir sözcük ile sonsuz sözcükler oluşturulabilinir. Uygurca ve Türkçe ise bitişken dillerdir ve çok zengin eklere sahiptir. Dolaysı ile bitişken sözcülerin yapısı karmaşık ve çeşitli olarak oluşmaktadır. Bu bildiride, öncelik ile Uygurcanın dil yapısı kısaca tanıtılmıştır ve daha sonra birleşik sözcükler araştırılmış ve Türkçe ile karşılaştırılmıştır.
Konu(lar):Yazılım Mühendisliği
Dosya:36.pdf