Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Bina Tipi Yapılar İçin AutoCAD Proje Dosyaları Kullanılarak Metraj Hesaplanması
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Osman Murat KAYA
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: tasarim__at__osmanmuratkaya.com

Yazar #2
Ad Soyad: Osman AYTEKİN
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: oaytekin__at__ogu.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Hakan KUŞAN
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: hkusan__at__dumlupinar.edu.tr

Yazar #4
Ad Soyad: İlker ÖZDEMİR
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: iozdemir__at__ogu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Metraj, Yaklaşık Yapı Maliyeti, CAD, AutuCAD
Özet:AutoCAD yazılımının inşaat mühendisliğindeki yeri büyüktür. Diğer CAD tabanlı inşaat mühendisliği programları ise daha çok statik hesaplamalar yapabilen ve uygulama projelerinin çizimini gerçekleştiren programlar şeklindedir. Bu tip programların çoğu, projelerin demir, beton, kalıp ve bazı standart ölçülü imalat miktarlarının (kapı, pencere, boya, badana vb.) yaklaşık olarak hesaplanması dışında diğer imalatların miktarlarının hesaplanmasını yapamamaktadır. Bu nedenle yapı yaklaşık maliyetleri, hakedişler ve kesin hesapların yapılabilmesi için imalat miktarlarının genellikle proje üzerinden elle hesaplaması gerekmektedir. İmalat miktarlarının hesaplanması sırasında, kullanıcının imalat boyutları ve malzeme çeşitliliği arasında sürekli üç boyutlu düşünmesi gerekmektedir. Çok fazla sayıda verinin projelerden okunup MS Excel benzeri hesap tabloları olan paket programlara girilmesinde karışıklık meydana getirmekte ve hesap hataları ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla, AutoCAD ortamına aktarılabilen mimari ve betonarme uygulama planları kullanılarak imalat kalemlerine ait metraj miktarlarının hesaplanabilmesi için daha önce uygulanabilirliği araştırılan MetrajPRO yazılımı geliştirilmiştir. Yeni sürümde, mimari ve betonarme uygulama planları olan bir bina projesinin *.DWG uzantılı dosyaları kullanılarak üç boyutlu modellenmesi yapılmıştır. Bu model oluşturulurken yapı elemanları gruplar halinde katmanlardan (Layer) okunmaktadır. Yeni sürümde program okunan bu katmanlara ait bilgilerden (boyutlar, miktarlar, alanlar, hacimler vb.) iş kalemlerine ait metraj miktarlarını hesaplayabilecek bir program haline getirilmiştir.
Konu(lar):İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya:49.doc