Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Türkiye’nin Yayın Sayısına Farklı Bir Bakış: Bir Quadrant Analizi Çalışması
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: İrem Soydal
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: soydal__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Umut Al
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: umutal__at__hacettepe.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Gülten Alır
Kurum: Aksaray Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: gulten.alir__at__aksaray.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Bibliyometri, Quadrant Analizi, Türkiye Adresli Makaleler, Yayın Performansı
Özet:Atıf dizinlerinde yer alan yayın sayısında en çok artış görülen ülkelerden biri Türkiye’dir. Bu artışta akademik çevrelerin atıf dizinleri kapsamında yayın yapılmasına verdiği önem en büyük rolü oynamaktadır. Çünkü atıf dizinlerine katkıda bulunanların büyük bir kısmı akademisyendir. Yayın sayısındaki artışın bir başka nedeni ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun vermiş olduğu teşviklerdir. Böyle bir ortamda yayın sayısının yüksek olması kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmakta, söz konusu yayınların etkisinin araştırılması gerekmektedir. Çalışmanın verileri Essential Science Indicators adlı kaynaktan elde edilmiştir. Essential Science Indicators 22 farklı alanda ülkelere yönelik yayın ve atıf verilerini içermektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin göstermiş olduğu yayın ve atıf performansı quadrant analizinden yararlanılarak değerlendirilmekte ve ülkeler arasında çeşitli karşılaştırmalara yer verilmektedir. Alanlar arasındaki karşılaştırmalarda, Türkiye’nin bilgisayar bilimleri, mühendislik ve ziraat alanlarında yayın ve ortalama atıf sayısı yüksek ülkeler arasındaki grupta yer aldığı; uzay bilimleri alanında hem yayın sayısının hem de atıf ortalamasının düşük olduğu, diğer 18 alanda ise yayın sayısı yüksek ancak ortalama atıf sayısı düşük grupta bulunduğu saptanmıştır.
Konu(lar):E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama, Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya:5.pdf