Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Uzaktan Eğitim Sisteminde Öğrenci Başarısını Ölçülmesinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: İsmail Hakkı KINALIOĞLU
Kurum: Uşak Üniversitesi - Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey
E-Posta: ihakkikinali__at__hotmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Şahser GÜVEN
Kurum: Uşak Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Ülke: Turkey
E-Posta: sahser__at__usak.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Uzaktan Eğitim Sistemi, Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Uzaktan Eğitimde Kullanılan Ölçe Araçları, Uzaktan Eğitimde Öğrenci Başarısının Ölçülmesi
Özet:Sarmal bir yapıya sahip olan teknolojideki gelişim ve değişim olgusu, farklı disiplinleri farklı alt alanlarda etkisi altına almaktadır. Bu değişim ve gelişimi yakından takip eden eğitim bilimciler, teknolojiyi ve teknolojideki değişimleri entegre eden farklı disiplinlerin alt alanlarını eğitim bilimleri ile harmanlama gayreti içerisindedir. Bu harmanlama sürecinin en önemli ürünlerinden biri de uzaktan eğitim sistemleridir. Zamansal ve mekansal sınırların ortadan kaldırılması anlamına gelen bu öğretim yöntemi, dünya üzerindeki tüm bilgisayarları birbirine bağlayabilme olanağına sahip World Wide Web (WWW) ürünü olmakla birlikte, temelde aynı mantıkla hareket etmektedir. Bu çalışma kapsamında uzaktan eğitim sisteminde öğrenci başarısını belirlemek için kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemlerine yönelik olarak uzaktan eğitim sisteminde derse giren öğretim elemanları ve uzaktan eğitim içerik geliştiricileri ile görüşülerek elde edilen sonuçlar incelenmiş ve bu sonuçlar doğrultusunda karşılaşılan problemler saptanarak bu doğrultuda çözüm önerileri sunulmuştur.
Konu(lar):E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya:53.doc