Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:İnşaat Stok Yönetiminde Barkod Kontrollü Malzeme Takip Sistemi İçin Sunucu Tabanlı Uygulamalar
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Osman Murat KAYA
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: tasarim__at__osmanmuratkaya.com

Yazar #2
Ad Soyad: Osman AYTEKİN
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: oaytekin__at__ogu.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Hakan KUŞAN
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: hkusan__at__dumlupinar.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Barkod, Stok Yönetimi, PHP, MySQL, Veritabanı
Özet:İnşaat sektöründe imalatların iş programına uygun ilerleyebilmesi, kaynakların zamanında ve etkili kullanılmasına da bağlıdır. Günümüzde birçok inşaat uygulamalarında kaynakların şantiyeye giriş ve çıkışları geleneksel yöntemlerle takip edilmektedir. Farklı çeşitte ve farklı miktarlarda malzemelerin şantiye içindeki hareketlerinin takibinde insan faktöründen kaynaklanan bilgi kirliliğinin yaşanması ve bu durumun oluşturacağı sorunlar kaçınılmazdır. Merkez depoda gelişi güzel stoklanmış malzemelerin stoka giriş tarihlerine bakılmaksızın rasgele seçilmesi ve şantiyelere gönderilmesi durumunda, stokta kalan eski tarihli malzemelerin bozulabileceği düşünülmelidir. Bu durumu önlemek için stoka giren malzemenin giriş tarihi ve miktarı kayıt altına alınmak suretiyle, bu malzemelerin kullanım ömrü bitmeden stoktan çıkartılması gerekmektedir. Bu çalışmada, inşaat sektöründe, gerekli malzemelerin merkez ya da şantiye stokunda etkin bir şekilde takibinin yapılabilmesi, malzemelerin kullanım ömrü bitmeden imalatta kullanımının sağlanması amacıyla kullanılacak olan barkod kontrollü malzeme takip sistemi için sunucu tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım, MySQL veritabanı ve PHP programlama dili kullanılarak kodlanmıştır. Bu yazılım yardımıyla malzemeler, tarih, stoktaki konum, çeşit, miktar vb. özellikleriyle veritabanında saklanmaktadır. İmalat aşamasında ihtiyaç duyulan en uygun malzemenin yazılım yardımıyla stoktan kontrollü çıkışı kolayca sağlanabilmektedir. Ayrıca uzaktan erişim sağlayan istemcilerin, iş programına uygun ve güncel verilere göre stoklanan malzemenin tarih, stoktaki konum, çeşit, miktar vb. özelliklerini uzaktan takibini de mümkün kılmaktadır.
Konu(lar):İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya:54.doc