Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Tedbir mi, kısıtlama mı? : İnternet Sansürü Hakkında Bir Araştırma
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Rüya ŞAMLI
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: rsamli__at__istanbul.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Elif Server KONAK
Kurum: Bank Asya
Ülke: Turkey
E-Posta: elifknk__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:internet sansürü, kısıtlama
Özet:Ülkemizde ve dünyada pek çok amaç için yaygın bir şekilde kullanılan internet erişiminin tamamen serbest olup olmaması günümüzde oldukça geniş kitleler tarafından tartışılan bir konudur. Bir kısım internetin sahip olduğu bilgi miktarının ve çeşidinin dünya üzerinde başka hiçbir kaynakta bulunmadığı, internetin emsalsiz bir bilgi hazinesi olduğu, iyi özelliklerin yanında zararlarının oldukça küçük miktarlarda kaldığı, dolayısıyla da erişim konusunda herhangi bir kısıtlamaya gerek olmadığı görüşündedir. Diğer bir grup ise bilinçsizce kullanılan internetin oldukça büyük zararlar doğurabileceğini ve kontrol altında tutulması gerektiğini savunmaktadır. Bu ikinci düşünce sonucunda ortaya çıkan ve bu çalışmanın konusunu oluşturan internet sansürü kavramı, web sitelerine erişimin çeşitli denetimler altında olması anlamına gelmekte ve genelde devlet eli ile gerçekleştirilmektedir.
Konu(lar):İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik, Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar, Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri, Kriptoloji ve E-imza
Dosya:59.pdf