Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Milli Eğitim Şuralarındaki Teknoloji Politikalarının İncelenmesi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Gökhan Dağhan
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: gokhand__at__hacettepe.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Esin Kalaycı
Kurum: Başkent Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: esink__at__baskent.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: S. Sadi Seferoğlu
Kurum: Hacettepe Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: sadi__at__hacettepe.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Milli Eğitim Şurası, teknoloji politikaları, eğitim, bilişim
Özet:Günümüzde birçok ülkenin, teknoloji kullanımının öneminin farkına vardıkları ve teknoloji öngörü planları hazırladıkları görülmektedir. Bu planlar incelendiğinde, teknoloji politikaları belirlenirken önemle üzerinde durulan konulardan birisinin de eğitim olduğu anlaşılmaktadır. Türk Eğitim Sistemi içerisinde ise Milli Eğitim Şuraları önemli bir yere sahiptir. Bilgi toplumu olma yolunda bu şuralarda alınan kararların incelenmesi, eğitim sistemimizde belirlenen teknoloji politikalarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi düzeyinin ortaya çıkarılması açısından önemli görülmektedir. Bu çalışmada 1990 yılı sonrasından günümüze kadar gerçekleştirilen altı Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararlar, teknoloji politikaları açısından değerlendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda teknoloji politikaları bakımından yıllara göre planlarda gözlenen değişiklikler ve teknoloji politikalarına ilişkin yaklaşımlar incelenmiştir. İnceleme bulgularına göre, şuralarda alınan kararların önemli bölümü, ya hiç uygulanmadığı, ya alınan kararın uygulamaya aktarılmasının zaman aldığı ya da kısa bir süre uygulamaya konulduktan sonra uygulamadan vazgeçildiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, uygulanabilir teknoloji kararlarının alınabilmesinde konuyla ilgili olan bütün paydaşların görüşlerinin alınmasının önemi vurgulanmıştır.
Konu(lar):Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu, Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, Eğitim Teknolojileri
Dosya:61.doc