Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Ahşap İksa Tasarımı
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Devrim ALKAYA
Kurum: Pamukkale Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: devrimalkaya__at__hotmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Burak YEŞİL
Kurum: Pamukkale Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: burakyesil06__at__hotmail.com

Anahtar Kelimeler: Ahşap İksa, Zemin Mekaniği, Excel VBA, İksa Tasarımı,
Özet: 5 Şubat 2008 tarihli 26778 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde, bodrumlu yapılarda iksa hesabının kontrolü zorunlu hale gelmiştir. Yapı İşleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğünde de gerekli görülmesi durumunda 1.5 m’yi aşan kazılarda yan yüzleri uygun şekilde desteklenmek veya iksa yapmak suretiyle tahkim olunacak ifadesi yer almaktadır. Temel inşaatı ve zemin mekaniği literatüründe, ahşap iksa hesabı ve tasarımı için eksikliklerin olduğu belirlenmiştir. Mevcut literatürde verilen örnek ve açıklamalarda iksaya gelen toprak basıncı hesaplanmış, yanal toprak basıncı teorilerine yer verilmiş ancak ahşap iksa tasarımı ile ilgili yol gösterici bir açıklama yer almamıştır. Ahşabın standart özellikleri TS 647 de, iksa tasarımı ile ilgili bilgi ve öneriler TS 2519 da yer almaktadır. Yapılan çalışmada ahşap iksaya gelen yanal toprak basıncı hesaplanmış ve aynı zamanda tasarım-boyutlandırma için mevcut standartlar, tasarım yöntemleri incelenmiştir. VBA kullanılarak hazırlanan bilgisayar programı ile yanal toprak basıncı hesabı ve tasarım birleştirilmiştir. Program ile görsel, hızlı, pratik çözümler sunulmuş ve işlemlerin kolaylaştırılması sağlanmıştır. Hazırlanan program ile inşaat mühendisliği çalışmalarında karşılaşılabilecek her tür yüzeysel kazı projeleri için ahşap iksa tasarımı yapılmaktadır..
Konu(lar):İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya:62.doc