Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Kamu İç Kontrol Sisteminin Kurulmasında Bilgi ve İletişimin Önemi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Ali Haydar Doğu
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: ahdogu__at__ktu.edu.tr

Anahtar Kelimeler:cancan
Özet:Özet: Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve kurumun amaçlarına uygun biçimde kullanılması, kurum varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi amacı ile kamuda iç kontrol sistemi uygulaması başlatılmıştır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olarak adlandırılan iç kontrol sisteminin kurulabilmesinde en önemli bileşen Bilgi ve İletişim’dir. Etkin bir bilgi iletişim ile, yönetimin karar alma ve personelin iş yapabilme kapasitesinin artırılması ancak doğru, tam ve zamanında bilginin varlığı ve bu bilginin iletimi ile mümkündür. Bu çalışmada; Bilgi ve İletişim bileşeni detaylı olarak incelenmiş, iç kontrol standartlarına uygun web sitelerinin nasıl olması gerektiği ortaya konmuştur. Anahtar Sözcükler: Bilgi ve İletişim, Kamu İç Kontrol Sistemi, Web Sitesi.
Konu(lar):Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu, E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Dosya:66.doc