Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Veri Madenciliğinde Sınıflandırma Algoritmalarının Bir Örnek Üzerinde Karşılaştırılması
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Cengiz COŞKUN
Kurum: Dicle Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: ccoskun__at__dicle.edu.tr

Yazar #2
Ad Soyad: Abdullah BAYKAL
Kurum: Dicle Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: baykal.abdullah__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:Veri Madenciliği Uygulaması, Veri Madenciliği Sınıflandırma Algoritmalarının karşılaştırılması
Özet: Veri madenciliği yöntemleri ile eldeki veriler sınıflandırılarak, gruplandırılarak ya da veriler arasında ilişkiler, bağıntılar, istatistiksel sonuçlar oluşturularak modeller oluşturulur. Oluşturulan model, oluşturulduğu veri kümesinde olmayan yeni bir kayıt geldiğinde, yeni gelen kayıt hakkında tahminleme yapma imkanı verir. Yapılan tahminlerin doğruluk derecesi oluşturulmuş olan modelin veri üzerindeki başarımını ortaya koyar. Dolayısı ile bir veri madenciliği uygulamasında hangi algoritma ile daha iyi sonuçlar üretildiği uygulamanın başarımı açısından önemlidir. Ayrıca sürekli geliştirilmekte olan yeni algoritmaların başarım derecesinin var olan algoritma sonuçları ile karşılaştırılması yeni geliştirilen algoritmanın kabul edilebilirliğini ortaya koyması açısından önemlidir. Bu çalışmada WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) programı ile SEER (Surveillance Epidemiology and End Results) veri kaynağı üzerinde çeşitli sınıflandırma metotlarına ait algoritmalar kullanılarak modeller oluşturulmuş, elde edilen modellerin tahminleme başarımları karşılaştırılarak kullanılan veri kaynağında hangi algoritmanın daha başarılı modeller oluşturduğu irdelenmiştir.
Konu(lar):Veri Madenciliği
Dosya:67.pdf